Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Maji

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Arusha

( AUWSA )

Wasiliana Nasi

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Arusha

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Arusha
S.L.P 13600,
Arusha

Tupigie

Piga Bure: 0800110069.

Simu: +255 272547186/ 2547163

Barua pepe

md@auwsa.go.tz

Nukushi

+255 272547163/ 2548981

Ofisi za Mikoani