Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Maji

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Arusha

( AUWSA )

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Imewekwa: 14 November, 2023
Mamlaka ya Serikali Mtandao

e-GA inakusudia kutekeleza afua mbalimbali ili kusaidia taasisi za umma kutoa huduma mtandao kwa ufanisi. Utekelezaji huo utafanyika kwa kufanya yafuatayo:

  • Uongezaji na uboreshaji wa njia za utoaji wa huduma za serikali mtandao
  • Utoaji wa huduma za ushauri na msaada wa kiufundi
  • Uboreshaji wa uwezo wa rasilimaliwatu katika taasisi,
  • Uwezeshaji wa upatikanaji wa miundombinu na mifumo salama na ya kuaminika ya Serikali mtandao
  • Uimarishaji na uratibu wa jitihada za usalama wa kimtandao katika taasisi za umma.